OUTDOOR + SPORTOVNÍ A DALŠÍ DOPŇKOVÉ PROGRAMY
KONGRESŮ A SEMINÁŘŮ, ADMIN A FAMILY DAYS, PARTY SERVIS, TEAMBUILDING, INCENTIVA, zimní outdoor a zimní teambuilding


Outdoorové a další doplňkové programy pro Vaše akce a školení organizujeme v rámci celé ČR, Slovenska, Rakouska a celé Evropy.
Cíle programů je možno předem stanovit, od pracovního outdooru, teambuilding, akce pro pobavení vašich obchodních partnerů, zabavení účastníků kongresů nebo školení, firemní programy, zimní outdoor, zimní teambuilding. Dokážeme poskytnout účastníkům pobavení a využití času moderním, novým a netradičním způsobem. Můžete kombinovat jednotlivé akce a aktivity. V tomto směru Vám rádi poradíme s ohledem na lokalitu a zařízení, ve kterém bude vaše akce probíhat. 

NAŠE PŮSOBNOST PRO VÁS: celá Česká Republika, Evropa a po dohodě možno i v zámoří.

Reference: ZPA.CZ, SIEMENS, ABB, HEWLETT PACKARD, T-MOBILE, ČESKÁ SPOŘITELNA, UNILEVER, GILLETTE, JANSSEN CILLAG, DE LOITTE & TOUCHE, MC KINSEY, TRISTANNIFER – OLYMPIA, TESCO, BAUMAX, VČE, RADIOKING, ELEKTROLUX, OPTIROC, HEIDELBERGER CEMENT, ČESKÁ GASTRO-ENTEROLOGICKÁ SPOLEČNOST, PHOTODIENST CZ, JUTA, SSŽ, ČESKÝ MOBIL, ROEDL & PARTNER, HOLCIM, EUROTEL, ČSOB, KONGRESS OF PRAGUE, ACC&R, ZENTIVA, BOSAL, PIVOVARY STAROPRAMEN, ČMSS-LIŠKA, DANONE, CARREFOUR, SKIP HARDWARE, SWS,  HOTEL HORIZONT, GREENSWAN, NUTRICIA, MUNDIPHARMA, IMPRESS INTERNATIONAL, ACCENTURE, SAARGUMI, SLOVNAFT, ZYXEL, ALPO, ...

OUTDOOR + SPORTOVNÍ programy
Můžete si vybrat ze široké nabídky indoor a velmi oblíbených outdoor sportů. Kombinací jednotlivých sportů můžete dosáhnout požadovaného cíle. Nabízíme širokou škálu možností.

TEAM BUILDING programy 
Zpracujeme Vám program odpovídající vaším parametrům a potřebám. Programy umíme zaměřit na konkrétní řešení problémů v týmech a kolektivech, na rozvoj a podporu týmového ducha, nastartování systému týmové práce. 

INCENTIVNÍ programy = MOTIVAČNÍ MOTOR
Připravíme vám motivační akce od krátkodobých po dlouhodobé. Zakomponujeme potřebné motivační prvky. Zajistíme vám tím nastartování produktivity, její udržení a rozvoj. Naše práce pro Vás = nárůst Vašich zisků.  

WELLNESS -zdravý životní styl a péče o tělo patří k modernímu životnímu stylu. Zajišťujeme maséry, vizážisty, pronájem fitness center, sauny, vířivek atd. Pro zvýšení atraktivity a výjimečnosti kombinujeme s dalšími programy.

PARTYSERVIS:
Zajištění prostorů a pozemků pro vaše párty,pronájem a výstavba stánků a párty areálů,ohraničení pozemků...a vše potřebné co s akcí souvisí.

OUTDOOR CATERING
Pro Vaši outdoor akci zajistíme občerstvení, stravování nebo dokonce outdoor party (opékání, outdoor recepce).

ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ
Zajistíme pro Vás výběr vhodného ubytovacího zařáne a služby spojené s pobytem (stravování, rauty, koncerty, konferenční zázemí, outdoor, wellness..).

Cestovní kancelář Klíč s.r.o.
Havlíčkova 7, 541 01 Trutnov
ing. Marek Skalický, mob: 777602007
ing. Aleš Marek, mob: 777602010
Jitka Kuncová, mob: 777602012
produkce@ckklic.cz
+420 499 818308
+420 499 818309
+420 499 815638
+420 499 815576
Fax:
+420 499 826274


MANAGEMENT TRAINING, TEAMBUILDING
A KURZY TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

 
Systém technik působících na rozvoj, poznání a zdokonalení jednotlivců nebo týmů. Tuto školu hrou lze aplikovat na všechny pracovníky od nejnižšího personálu, přes začínající managery, až k vrcholnému managementu, včetně senior managerů.
Cíle:Team Building (rozvoj týmové spolupráce a kooperace), Team Bonding (tvoření a upevňování neformálních vztahů mezi členy týmu), Komunikace a sdílení (rozvoj vzájemné komunikace na základě sdílení společných zážitků), Problem Solving (pomáhá zvládání neobvyklých situací tedy řešení problémů), Stress-Press (technika odhalující osobnostní vlastnosti pod cíleným stresem).


Týmové hry


(team building, team bonding, problem solving)
Systém tvoření týmových vazeb pomocí indoor nebo outdoor her. Zábavnou formou se tvoří neformální vazby mezi jednotlivci na základě společného prožitku, komunikace a sdílení, dochází k prohloubení pocitu zodpovědnosti za týmový výsledek. Zpravidla se jedná o pohybově zaměřené hry s důrazem na vzájemnou komunikaci. Časová náročnost: min.1 hodinu,doporučený čas 3 – 4 hodiny
Mezi oblíbené aktivity patří rafting.

Outdoor sport


(team building,team bonding,problem solving)
Prostřednictvím outdoorových sportů dochází k navozování
neformálních vztahů v týmech.Ideální je afting,kánoe,horo-
lezectví,slaňování,lanové překážky,lukostřelba,paintball,
různé druhy závodů (horská kola,lyžování,triatlon a podobně)

Strategické hry


(team building,team bonding,problem solving)
Pomocí her se rozvíjí systémová strategie,kolektivní prožívání ařešení a zvládání problémových situací.Jedná se o pohybově (zpravidla outdoor),ale i staticky (zpravidla indoor)zaměřené hry. Celá škála her počínaje strategickým plánováním ve skupině až po paintball. Časová náročnost min.15 min.,doporučený čas 3-4 hodiny.

Dramatické hry


(team building, team bonding, problem solving)
Outdoor nebo indoor hry, lze je kombinovat s ostatními aktivitami.Vyžadují zvýšenou pozornost účastníků, rozvíjí fantazii a kreativitu,sebereflexi a sebepoznání,uvědomění si svých předností a naopak.Organizace a příprava akcí:

Protože podoba těchto kurzů vychází z konkrétních potřeb klienta, připravujeme je na základě vzájemných konzultací. Jejich výsledkem je STANOVENÍ CÍLE VAŠÍ AKCE, vytipování lokality, návrh prgramu, projednání a krytí nákladů a zajištění speciální přípravy (např.materiálu). Dále dojednáme s příslušnými úřady potřebná povolení a zajistíme pronájmy pozemků, budov a dalších zařízení. Stanovíme výši případných mimořádných vydání.

Analýza a zpětná vazba:

V případě zájmu klienta provedeme analýzu kurzu a zajistíme zpětnou vazbu. Vyhodnotíme nejlepší tým, jednotlivce, posoudíme manažerské vlastnosti účastníků (rozhodnost, odpovědnost,  zvládání stresových situací, kreativitu...) a zajistíme odměny. Cena analýzy závisí na rozsahu zpracování.

UKÁZKA NABÍZENÝCH AKTIVIT:

ZVLÁŠTNÍ AKCE - SPECIAL EVENTS


*TEAM BUILDING + ADVENTURE + TEAM BONDING + FOODFILLING* Náš tým pro Vás připraví opravdu neobvyklé akce. Navrhneme a zajistíme programovou náplň, výběr místa, přípravu místa, a vlastní realizaci. Silný osobní prožitek z daného místa umocníme gastronomickou akcí.  velmi vhodné pro oficiální zahájení nebo ukončení delší akce, vhodné i pro vyhodnocení a další mimořádné příležitosti. Příklady: Noc na hradě, Mystická zřícenina kláštera, Lovecká chata, Igloo party, Indiánské bubnování ..... 

Cena zahrnuje: výběr místa a projednání s dotčenými stranami, návrh programu a realizace aktivit, gastro servis (outdoor catering), doplňkový program, nájmy, ozvučení osvětlení....

   


  JARNÍ LETNÍ A PODZIMNÍ OUTDOOR A TEAMBUILDING:

  NOČNÍ ORIENŤÁK


*ADVENTURE, PROBLEM SOLVING* Naši instruktoři Vám připraví zajímavou noční trať orientačního běhu. Na startu dostane účastník - závodník nebo dvoučlenná hlídka - číslo a zvláštní svítilnu k upevnění na hlavu. V terénu potom hledá značky a trať.Mezi startem a cílem je několik míst - kontrol,kde se nachází zprávy a kódy.Kontroly jsou označeny bílou značkou. Celá trať vede zalesněným terénem,který není přehledný.Vyhrává nejrychlejší. Program je zaměřen na postřeh,orientační schopnost,odvahu,rozhodnost apřesný odhad. Výzbroj převezmete na startu svítilnu k upevnění na hlavu,startovní číslo,tužku a papír na kódy. Program je určen pro skupinky od 6 osob. Délka tratě záleží na terénu a pohybuje se od 1300 m ve skalním a nepřehledném terénu až po 4 km v přehledném terénu. Program je vhodné zařadit i jako závěrečnou aktivitu dne a spojit s barbeque.

Zajistíme: organizaci závodu,startovní čísla,buzoly,speciální mapy,lampióny na kontrolách s razítky,odměny pro vítěze,občerstvení po závodu,pojištění, přepravu účastníků lze dohodnout při objednávce....

PAINTBALL


*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING*Hra,při které se střílí barevnými kuličkami.
Chcete si zahrát na hrdiny z akčních filmů? Pak je tu pro Vás supermoderní hra,kterou používá americká CIA k výcviku svých agentů....... Principem hry je motivovat týmy ke spolupráci a vytvářet společnou strategii. Jednotlivci musí okamžitě reagovat na vzniklé situace s ohledem na týmovou strategii a překonat v sobě různé bariéry a to vše pod velkým psychickým tlakem. Pro skupiny hráčů zajišťujeme tuto moderní a atraktivní hru po celý rok v místech,která si sami zvolíte a která budou pro hru vhodná.
Program:1 hra =nabytí (50 kuliček) 1 hra trvá cca 5-10 minut,s převlékáním a opakovanou hro počítejte nejméně 45 minut pro každé družstvo. Doporučujeme min 50 kuliček/osobu
Na místě převezmete výzbroj a výstroj,kde bude hra probíhat:moderní paintballové ruční zbraně (revolverového typu),speciální krycí a ochrannou masku,střelivo.

Zajistíme: výběr vhodného místa pro hru, zapůjčení semiautomatických paintballových zbraní,střelivo, ochrannou masku a kryt obličeje,kombinézy jako ochranný oděv,asistence instruktora a rozhodčího,pojištění. Přepravu účastníků lze dohodnout při objednávce.


JESKYŇÁŘSTVÍ

*ADVENTURE, TEAM BONDING, PROBLEM SOLVING* VÝPRAVA TÝMU DO HLOUBI ZEMĚ
V tomto programu se podíváte pod povrch země a jako tým si budete muset poradit s nástrahami,které Vám příroda připravila a také s tím,jak budou vaši kolegové reagovat ve vypjatých situacích.Program rozvíjí schopnost rozhodovat se v týmu a přebírat vysokou míru zodpovědnosti za své jednání. Na místě převezmete výzbroj a výstroj: sedací úvazek,prsní úvazek,přilbu se svítilnou,lano a smyčky,jümary a karabiny a další potřebný materiál.

Zajistíme: zapůjčení výzbroje a výstroje, instruktory, pojištění. Přepravu účastníků lze dohodnout při objednávce.

Kombinujte s barbeque pod zemí:na závěr Vašeho podzemního programu se můžete skvěle pomět a uspořádat si opékání určené k psychickému odreagování,při němž budete vzpomínat na jednotlivé úseky podzemí a smát se krušným chvilkám,které Vás potkaly. K tomu skvělé kuřecí maso upravené přímo před Vašima očima na lávovém grilu,proložené moravskou klobásou, se spoustou zeleniny a ovoce.Součástí nápojového stolu jsou dva druhy džusu,minerálka,čaj a káva,pivo,červené a bílé víno.V případě potřeby zajistíme vegetariánské menu.

JÍZDA NA KÁNOÍCH -VODNÍ SPORTY

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, PROBLEM SOLVING*WATER DISCOVERY -JEDEME NA VODU
Program patří tradičně k nejoblíbenějším. Několik společných chvil strávených na některé z oblíbených českých řek patří vždy k nezapomenutelným okamžikům. Pojeďte zkusit svoji rozhodnost a odpovědnost za spolurozhodování,nebo se jen pobavit!Čeká na Vás Lužnice,Vltava, Nežárka,Divoká a Tichá Orlice,Labe,Ohře,Berounka,Sázava, Morava,Jizera a spousta dalších českých řek.Sjížděné úseky je možno zvolit od minimálně obtížných až po zajímavé a mírně obtížné (ZWA -WW I+). Zkušení instruktoři Vám připraví výzbroj a výstroj,úplné začátečníky naučí základním prvkům ovládání lodi a vybaví patřičnými znalostmi týkajícími se praktické jízdy a bezpečnosti.Na všech řekách budete putovat ve skupinách,na lodích ve dvojicích bez zavazadel,které Vám vždy přepravíme pohotovostním vozidlem z místa zahájení plavby do místa ukončení. Přítomnost instruktora ve skupině po celou dobu plavby je samozřejmostí.V moderovaném programu vyzkoušíte spolupráci jak ve dvojicích tak ve skupinách v rámci soutěže. Každá dvojice převezme před počátkem plavby výzbroj a výstroj: moderní dvojmístnou cestovní loď otevřeného typu z polyetylénu (téměř nezničitelná),pádla,50-ti litrový vodotěsně uzavíratelný barel,plovací vesty (pro děti i dospělé),případně přilbu (poskytuje se na vyžádání,pro některé vodní sporty a s ohledem na vodní stav).V případě zájmu zajistíme i nadstandardní vybavení: přilbu, neopren, neoprenové boty, plovací vestu. Sjížděné úseky jsou závislé na vodním stavu.V průměru se sjíždí půldenní program:10-12 km,celodenní program: 15-20 km.

Zajistíme asistenci profesionálních instruktorů,zapůjčení dvojmístné otevřené kanoe,pádel a plovacích vest,dopravu lodí,přepravu zavazadel. Přepravu účastníků lze dohodnout při objednávce.
                                          

JÍZDA NA KAJAKU - KAYA*KING

*ADVENTURE, PROBLEM SOLVING* WATERRODEO Jízda na kajaku
Jízdu na kajaku přirovnávají někteří vodáci k rodeu.Nevěříte?Pojďte to zkusit.Sjížděné úseky je možno zvolit od zajímavých a minimálně obtížných až po obtížné (ZWA -WW II+). Zkušení instruktoři Vám připraví výzbroj a výstroj, úplné začátečníky naučí základním prvkům techniky jízdy na kajaku a vybaví je patřičnými znalostmi týkajícími se praktické jízdy a bezpečnosti.Na všech vodách se budete pohybovat ve skupinkách a přítomnost instruktora po celou dobu plavby bude samozřejmostí. Každý účastník převezme na počátku plavby výzbroj a výstroj:moderní jednomístný kajak z polyetylénu, pádlo,plovací vestu a přilbu určenou pro vodní sporty. V případě zájmu zajistíme i nadstandardní vybavení: neopren a neoprenové boty. Poznáte,jak nutná je součinnost celého kajakářského týmu.Skupinky od 3 do 8 osob.

Zajistíme asistenci profesionálních instruktorů,zapůjčení kajaků, pádel,plovacích vest,přileb,dopravu lodí,přepravu zavazadel. Přepravu účastníků lze dohodnout při objednávce.
    

SLAŇOVÁNÍ - RAPPELING

*ADVENTURE, ADRENALIN, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, PROBLEM SOLVING*ADVENTURE A ADRENALIN =RADOST A NADŠENÍ
Z okrajové skalní věže nebo lehce přístupného skalního vrcholu (pro silné nátury i z objektu)se spustíte dolů.Rychlost jízdy závisí na Vaší chuti a odvaze.Vše je dokonale jištěno a o Vaši bezpečnost se stará tým instruktorů. Program rozvíjí schopnosti seberozhodování a učí překonávat psychické bariéry vzniklé při okamžitém rozhodování.Navíc se krásně svezete. Na místě převezmete výzbroj a výstroj: sedací úvazek,prsní úvazek,přilbu a slaňovací jistící prostředky.

Zajistíme profesionální instruktory, zapůjčení výzbroje a výstroje, v případě potřeby dopravu.
                      

ZÁVODY HORSKÝCH KOL - VZOROVÝ PROGRAM

*ADVENTURE, TEAM BONDING* MT.BIKE - CROSS +ORIENŤÁK a CROSS
Nejběžnější disciplína na MTB.Jedná se o jízdu terénem po předem vytyčené trase vedené lesními a polními cestami,výjimečně po asfaltových cestách (do 10% délky tratě).Cesty jsou bez překážek a jsou dostatečně široké.Jízda mimo vytyčenou trať není dovolena.
ORIENŤÁK
Závodí se podle speciálních map,které jsou velice podrobné,vyrobené v měřítku 1 :15 000.Podmínkou je projet vyznačené kontroly,označené v terénu oranžovobílým lampiónem.Ten je na mapě zakreslen kolečkem o průměru 5 mm
a pořadovým číslem.Trasu mezi jednotlivými kontrolami si závodník volí sám podle své úvahy.Každý účastník dostane před startem mapu a průkaz,do kterého si označuje kódem každou kontrolu,kterou projel.Kontroly mají kleštičky s různým počtem a tvarem jehliček,podle nichž se identifikuje jejich správnost na průkazu závodníka.•lze zvítězit bez super fyzické kondice
•lze porazit zkušené závodníky -cyklisty na horských kolech
•vítězí nikoliv nejrychlejší,ale ten,„kdo to vymyslí nejrychleji “
•můžete si volit tu nejoptimálnější či nejrychlejší trať,vše dle vlastního uvážení
•zjistíte,že nejkratší trať nemusí být ta nejrychlejší
•sami zjistíte,že orienťák na kole je velice zajímavá a pestrá disciplína nejen
pro ty rychlé

VARIANTA A -Program :
Pátek Příjezd,ubytování,seznamovací večer,losování startovních čísel.
Sobota 8:00 -9:00 Snídaně.
11:00 Start CROSS (trasa muži 15 -20 km,ženy 8 -10 km.)
16:30 Tematická vyjížďka,např.„TOUR DE BEER.“ Po stopách
zlatého moku.
Večer Vyhlášení vítězů a vítězek,následuje večírek.
Neděle 8:00 -9:00 Snídaně.
10:30 Start ORIENŤÁKU NA KOLE (trasa cca.12 km).
Po dojezdu vyhlášení vítězů,ukončení a odjezd domů.

VARIANTA B -Program :
Pátek Příjezd,ubytování,seznamovací večer,losování startovních čísel.
Sobota 8:00 -9:00 Snídaně.
11:00 Start 1.etapy ORIENŤÁKU.(trasa cca.10 km).
16:00 Start 2.etapy ORIENŤÁKU.(trasa cca.8 km)
Startuje se v handicapech.Večer vyhlášení vítězů a večírek.
Neděle 8:00 -9:00 Snídaně.
11:00 Start disciplíny CROSS.(Muži 15 -20 km,ženy 8 -10 km)
Po dojezdu vyhlášení vítězů,ukončení a odjezd domů.

Zajistíme: organizaci závodu (start,cíl,časomíra),startovní čísla,speciální
mapy,startovací průkaz,lampióny (kontroly),značící kleště,ceny pro vítěze
s logem Vaší firmy.
DROP IN - SURVIVAL - AKCE NÁVRAT!

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, PROBLEM SOLVING*NOČNÍ DROP IN
Akce:„Návrat!“ --„Mission:Get back!“
Naši instruktoři Vám připraví zajímavou hru zvanou DROP IN. Skupina je odvedena ze základny do volné přírody (i města), kde je problematické se orientovat,nebo je odvezena neznámo kam.Cestou skupina několikrát změní směr pochodu,aby byla znesnadněna orientace.Na povel instruktora se postupně jednotlivci vracejí zpět a to na čas. Program je zaměřen na orientační schopnosti,rychlost a improvizace. Výzbroj převezmete na startu:busola,mapa,podložka a příp. startovní číslo. Program je určen pro skupinky od 5 osob. Doporučujeme celodenní (12 -20 km)nebo půldenní program (4 -8 km).Noční DROP IN trvá cca 2 -3 hod.

Zajistíme organizaci a zabezpečení akce,odměna pro vítěze, občerstvení po závodu.Pojištění.
                                        

ADVENTURE - OFFROUD - 4 WD

*ADVENTURE, FUN ACTION* TERÉNNÍ ČTYŘKOLKY
Nový módní trend spojil zážitky z horského kola s pohodlím motoru a bezpečností.Stačí nasednout a přidat plyn.Se zvyšující se rychlostí se prohlubuje intenzita zážitku. Program možno koncipovat jako vyjížďky do krajiny (terénu)nebo jízdy zručnosti. Akci lze uskutečnit téměř kdekoliv,na vhodném pozemku se svolením majitele.Ideální je členitý terén. Účastníci jsou vybaveni 4 WD a přilbou.

Zajistíme výběr vhodného místa, jednání s majiteli pozemků a pronájem, 4 WD,přilbu,kombinézy a asistenci instruktora.
                                        

HOROLEZECTVÍ - CLIMBING

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, PROBLEM SOLVING* HOROLEZECTVÍ -SKÁLY NEBO INDOOR STĚNA
Adventure a adrenalin = radost a nadšení. Pojďte s námi prožít radost z dobytí vrcholu. Naši instruktoři Vás vybaví potřebným materiálem,poradí vám a Vy si vyzkoušíte lezení. Vše je dokonale jištěno a zabezpečeno.Program rozvíjí schopnosti seberozhodování a učí překonávat psychické bariéry vzniklé při okamžitém rozhodování.Navíc se krásně svezete. Na místě převezmete výzbroj a výstroj:sedací úvazek,prsní úvazek,přilbu a slaňovací jistící prostředky.

Zajistíme: výběr lokality, zapůjčení výzbroje a výstroje,asistenci profesionálních instruktorů a pojištění. Přepravu účastníků lze dohodnout při objednávce.

 

CITY SURVIVAL - „CIZÍ MĚSTO “ 

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, PROBLEM SOLVING* Neznáte to tam?Tím lépe,připravíme Vám skutečně skvělé zážitky. Survival je připraven jako hra mezi teamy nebo jednotlivci.Naši instruktoři Vám připraví zajímavou trať a zajímavé úkoly cestou. Na startu dostane účastník nebo družstvo číslo a zvláštní mapu města nebo terénu. Máte vyznačen cíl a místa s úkoly -kontroly. Program je zaměřen na postřeh,orientační schopnost a přesný odhad,řešení problému a týmovou komunikaci. Výzbroj převezmete na startu:tajné Program je určen pro skupinky od 15 osob. Doporučujeme celodenní (7 -12 km)nebo půldenní program (4 -8 km). Cena zahrnuje:organizaci,speciální mapy, desky s úkoly,tužky,lampióny na kontrolách s razítky,odměny pro vítěze.Cena nezahrnuje:přepravu účastníků (lze dohodnout při objednávce). Doporučujeme: 1.organizujte ve velkých městech ČR jako je Brno,Praha,Český Krumlov,Liberec, Ostrava,……..,kde to ale účastníci dobře neznají.Nebo v evropských metropolích Paříž, Londýn, Istanbul, Benátky... Výhodou je,pokud  nikdo z účastníků město ještě nezná (ideální hrát je přímo po příletu nebo příjezdu z letiště apod.) 3.kombinujte s obědem v restauraci s příjemnou atmosférou.
                                          

BUNJEE JUMPING - MULTIADRENALIN SPORT

*ADVENTURE, ADRENALIN, STRESS-PRESS*„SKOK NA GUMĚ “
Dnes již všeobecně známá a oblíbená adrenalinová zkouška odvahy. Při skoku zažijete intenzívní strach,vyvolaný na maximum vybičovaným pudem sebezáchovy.Tyto pocity většina lidí nezná, neboť se s nimi běžně v životě nesetká.Organismus v té chvíli přechází na nouzový systém (v angl.„Fight and Flight Syndrom “,viz Dr.Ludwig Gieger).Tento efekt má za následek,že lidé i zvířata mohou v životně nebezpečných situacích vyvinout několikanásobně větší sílu něž za normálních podmínek. Vše závisí na Vaší chuti a odvaze.Akce je dokonale jištěna a o Vaši bezpečnost se stará tým instruktorů. Program rozvíjí schopnosti seberozhodování a učí překonávat psychické bariéry vzniklé při okamžitém rozhodování.Navíc zažijete bezpečný adrenalinový šok. Na místě převezmete výzbroj a výstroj:sedací úvazek,prsní úvazek,jistící prostředky. Uvedená cena je orientační a závisí na místních podmínkách. Cena zahrnuje:zapůjčení výzbroje a výstroje,asistenci instruktora a pojištění.

Zajistíme: potřebné vybavení, navrhneme lokalitu, přepravu účastníků (lze dohodnout při objednávce). Skákat je možno z jeřábů 40 - 70 m vysokých,z mostů a lyžařských můstků.
                                    

CYKLO -KOLA

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, FUN ACTION* Horská kola se stala fenoménem naší doby. S nimi máte možnost dostat se přímo do srdce přírody,zažít prudká stoupání a příkré sjezdy,nebo jen jízdu otevřenou krajinou bez aut a motorů.........
Dodáme Vám nejen kola,ale i speciální mapy.
Délka akce:1 den,1/2 dne,min.2 hodiny.
Akci lze uskutečnit téměř kdekoliv. Stačí si jen vybrat z lehkého,středně těžkého nebo těžkého terénu.
Účastníci jsou vybaveni horskými koly s blatníčky a zámky, přilbou na kolo a mapou.
Cena zahrnuje:horské kolo s 21 převody,přilbu na kolo,mapu asistenci instruktora a pojištění.


                                     

RESQUE - ZÁCHRANÁŘI

*TEAM BUILDING,  TEAM BONDING, PROBLEM SOLVING, STRESS-PRESS, ADVENTURE,*Program, který prověří kvality Vašeho týmu. Musíte prokázat organizační schopnosti,schopnosti řízení a umění se
podřídit.Má za cíl podpořit týmovou součinnost. Skupina zachraňuje svého těžce zraněného kolegu.Podle ročního období
a místních podmínek budete zachraňovat v modelové situaci:
• z pod laviny ((jen v zimním období)
• ze strže
• ze skály
• před povodní --přes řeku (mimo zimního období)
• z jeskyně
• z džungle
• z nepřehledného objektu
Naši instruktoři Vám připraví dokonalou modelovou situaci.Dostanete kusou informaci o zranění Vašeho kolegy s nepřesným udáním,kde se nachází a co se stalo. Tým nejprve musí nalézt zraněného, poté se dostat k němu, poskytnout první pomoc a zajistit transport na smluvené místo,kde mu má být poskytnuta odborná pomoc. Pro splnění úkolu budete mít k dispozici nutné vybavení jako např.:lana,úvazky, kladky, nosítka, čluny, lodě, dřevěné prvky, plachtovinu, pádla,.........atd., s ohledem na druh akce. Výzbroj a výstroj převezmete na předem dohodnutém místě. Program je určen pro skupinky od 4 osob. Doporučujeme celodenní nebo půldenní program.

Zajistíme výběr lokality, přípravu místa, potřebné vybavení,asistenci instruktora, půjčovné materiálu.

  

ORIENTAČNÍ BĚH -ORIENTIERING

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, PROBLEM SOLVING* ORIENŤÁK V PŘÍRODĚ NEBO MODERNÍ CITYORIENŤÁK Naši instruktoři Vám připraví zajímavou trať orientačního běhu. Na startu dostane účastník -závodník nebo dvoučlenná hlídka číslo a zvláštní podrobnou mapu terénu.Tu si připevní na podložku a seznámí se s tratí běhu.Mezi startem a cílem je na mapě označeno několik míst -kontrol.V terénu jsou kontroly označeny trojbokým hranolem,jeho stěny jsou červenobíle úhlopříčně rozděleny.U hranolu se nachází kontrolní razítko.Celá trať vede zalesněným terénem,který není přehledný a tak je těžké kontroly najít.Vyhrává nejrychlejší a s označenými kontrolami. Program je zaměřen na postřeh, orientační schopnost a přesný odhad. Na startu převezmete výzbroj: busolu,mapu,podložku a startovní číslo. Program je určen pro skupinky od 14 osob. Doporučujeme celodenní (7 -12 km)nebo půldenní program (4 -8 km). Zajistíme organizaci závodu,startovní čísla,buzoly, speciální mapy,lampióny na kontrolách s razítky,odměny pro vítěze,občerstvení po závodu
a pojištění.

                                       

RAFTING, TEAMBUILDIN RAFTING, ADRENALIN RAFTING

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, FUN* Atraktivní sportovní program v podobě opravdového adrenalinového sportu.Poznáte krásy divoké vody a zažijete dobrodružství, na která budete dlouho a rádi vzpomínat. Nemusíte být vodácky zkušení,stačí pouze umět plavat a to ostatní vás naučí po zaškolení naši instruktoři. Zkušení instruktoři Vám připraví výzbroj a výstroj,úplné začátečníky naučí základním prvkům techniky jízdy na kajaku a vybaví je patřičnými znalostmi týkajícími se praktické jízdy a bezpečnosti.Na všech vodách se budete pohybovat ve skupinkách a přítomnost instruktora po celou dobu plavby bude samozřejmostí. Každá skupina převezme na počátku plavby výzbroj a výstroj: člun-raft, pádla, plovací vesty a přilby určené pro vodní sporty, za chladného počasí také neopren a neoprenové boty. Poznáte, jak nutná je součinnost celého týmu na raftu. Skupinky od 4 do 6 osob/raft. Možnost moderovaného programu se zaměřením na Team-building, Team bonding a Problem solving.

Zajistíme: instruktory s mezinárodní IRF licencí – řidiče raftu, zapůjčení raftu, pádel, plovacích vest, přileb, neoprenů a neoprenových bot, přepravu zavazadel z místa startu do místa cíle. K dispozici je převlékárna v místě startu a v místě cíle +ručník pro každého účastníka. 

     

LANOVÉ TRAVERZY A KLEINOVA HOUPAČKA - CRAZY SWING - FLYING FOX

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, PROBLEM SOLVING* CRAZY SWING
Kleinova houpačka zvaná „Kyvadlo smrti “. Helmut Kleine byl první,kdo absolvoval závratný kyvadlový skok. Při skoku zažijete intenzívní strach,vyvolaný na maximum vybičovaným pudem sebezáchovy. Tyto pocity většina lidí nezná, neboť se s nimi běžně v životě nesetká. Organismus v té chvíli přechází na nouzový systém (v angličtině „Fight and Flight Syndrom “,viz Dr.Ludwig Gieger). Tento efekt má za následek,že lidé i zvířata mohou v životně nebezpečných situacích vyvinout několikanásobně větší sílu než za normálních podmínek. Vše závisí na Vaší chuti a odvaze. Akce je dokonale jištěna a o Vaši bezpečnost se stará tým instruktorů. Program rozvíjí schopnosti seberozhodování a učí překonávat psychické bariéry vzniklé při okamžitém rozhodování.Navíc zažijete bezpečný adrenalinový šok. V místě převezmete výzbroj a výstroj:sedací úvazek,prsní úvazek,přilbu a jisticí prostředky.

Zajistíme: výběr lokality, montáž a demontáž překážek,zapůjčení výzbroje a výstroje, asistenci instruktora a pojištění.

VYSOKÉ A NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING, PROBLEM SOLVING, BIGFUN* Adventure a adrenalin =radost a nadšení
Lana, lanovky, provazové žebříky atd. vytvářejí systém překážek, postavených pro Vás v lese nebo v parku.
Program rozvíjí schopnosti rozhodování, učí překonávat psychické bariéry vzniklé při rozhodování a také slouží k pobavení.
V místě převezmete výzbroj a výstroj: sedací úvazek, prsní úvazek, přilbu a slaňovací jistící prostředky.

Zajistíme: výběr lokality, zapůjčení výzbroje a výstroje, asistenci instruktora a pojištění.

   

CYKLO – KOLA - BIKING

*ADVENTURE, TEAM BONDING, TEAM BUILDING* 

TOUR de.........(company) Závody Vaší firmy na kolech.
Chcete vytvořit ve firmě soutěžní prostředí?
Motivovat členy svého týmu k lepším výsledkům?Pak využijte programu Tour de........ (company).
Horská i treková kola se stala fenoménem naší doby. Účastníci soutěží nejen za svůj tým, ale i sami za sebe. Vybereme Vám trasu,zadáte si vzdálenost,provedeme oficiální rozdělení a očíslování závodníků a týmů, cestou zajistíme občerstvení, technickou a první pomoc. Na závěr provedeme zhodnocení týmů a jednotlivců, včetně vyhlášení vítězů. 

Udělejte z Vašeho závodu tradici! Kdo bude vítězem Tour de........(company) tento rok. Délka akce:1 den,1/2 dne,min.2 hodiny.
Akci lze uskutečnit téměř kdekoliv. Stačí si jen vybrat z lehkého, středně těžkého nebo těžkého terénu.S tím Vám poradí naši
odborníci. Účastníci jsou vybaveni horskými (v případě zájmu a možnosti i trekovými koly), přilbou na kolo, čísly závodních družstev a jednotlivců.

Cena zahrnuje: organizaci závodu (start a cíl,časomíru), čísla závodních družstev
a jednotlivců, asistenci instruktora, občerstvení, odměny vítězům a pojištění.
Cena nezahrnuje: transfery a další neuvedené služby.
                                    

LUKOSTŘELBA - ARCHERY

*ADVENTURE, PROBLEM SOLVING, FUN*
Zábavná, sportovní a terénní Lukostřelba provází dějiny lidstva od pravěku. Nechte se unést a splňte si svůj sen, zastřílejte si z luku. Naši instruktoři vám ukáží jak se k luku postavit a jak se trefit. Střílet se dá v jakémkoliv rovném prostoru, nejlépe s protisvahem. 

Zábavná lukostřelba: je střelba na cíl – terčovnici rozměru 1,2 x 1,2 m ze vzdálenosti 8-10 m. 

Sportovní lukostřelba: je střelba ze sportovních luků s mířidly na terč ve vzdálenosti 10 -40 m. Na sportovní lukostřelbu je třeba rovná plocha a požadované délce dostřelu. 

Terénní lukostřelba: je střelba na cíle v přírodě, na různé vzdálenosti se střílí na různě velké cíle. Nadstavbou klasické lukostřelby je lukostřelba z kladkových luků a z kuší.
  

 ZIMNÍ TEAMBUILDING - ZIMNÍ OUTDOOR: 


ICEBREAKER: SNĚHOVÁ BITVA

*Icebreaker, Team building, Special Event, Team spirit
Oblíbená a všeobecně známá zábava. Dobrá koulovačka a dobývání vlajky mezi družstvy.
Zapojíme všechny členy, odbouráme jejich ostych a zejména všem zvedneme náladu
15-30 min

ZIMNÍ OUTDOOR TEAMBUILDING
PŘIPRAVÍME PRO VÁS KOMBINACI NĚKOLIK OUTDOOROVÝCH AKTIVIT

*Team building, Special Event, Team spirit
Skupina je rozdělena na několik menších skupinek a absolvuje na 4-5 stanovištích různé programy. Na stanovištích se prostřídají formou kolotoče. Navrhované programy využívající klasické teambuildingové aktivity: lanová aktivita, zimní pyramida, vysoké napětí, zimní sochyáda,…
Doporučená doba: lze dohodnout, cca 2-3 hod.


SVĚTOVÝ POHÁR O KŘIŠŤÁLOVÝ GLOBUS 
PARALELNÍ SLALOM – TÝMOVÉ LYŽE

*Team building, Special Event, Team spirit
Originální závody na teamových lyžích. Vyřazovacím způsobem až k vítězům křišťálového poháru.
Dodáme týmové lyže, slalomové branky, traťové komisaře a rozhodčí, Křišťálové globy pro vítěze s logem vaší firmy. Ozvučení svahu…
Doporučená doba: cca 2 hod.

LAVINA !
ZACHRAŇTE MESSNERA

*Team building, Special Event, Team spirit 
Program, který prověří kvality Vašeho týmu. Musíte prokázat organizační schopnosti, schopnosti řízení a umění se podřídit. Má za cíl podpořit týmovou součinnost. Naši instruktoři Vám připraví dokonalou modelovou situaci. Dostanete kusou informaci o zranění Vašeho kolegy s nepřesným udáním, kde se nachází a co se stalo. Tým nejprve musí nalézt zraněného, poté se dostat k němu, poskytnout první pomoc a zajistit transport na smluvené místo, kde mu má být poskytnuta odborná pomoc.
Pro splnění úkolu budete mít k dispozici nutné vybavení jako např.: lavinové přístroje, lavinové sondy, lavinové lopatky, lyže, lana, …..
Výzbroj a výstroj převezmete na předem dohodnutém místě.
Doporučujeme jako půldenní program.

   

TRÉNINK HORSKÝCH VŮDCŮ 
TRÉNINK PRO LAVINY A VYHLEDÁVÁNÍ

*Team building, Special Event
Aktivita, při které se seznámíte s riziky lavin a možností záchrany. Díky moderním přístrojům které se naučíte ovládat budete mít jedinečnou příležitost vyzkoušet si zajímavou práci horské služby a horských vůdců.
Vybavení: lavinové přístroje, lavinové sondy, lavinové lopatky, lyže, lana..
Výzbroj a výstroj převezmete na předem dohodnutém místě.
Trénink povede profesionální instruktor.
Doporučujeme jako cca 2 hodinový program.

   

TELEMARK
OCHUTNÁVKA ZCELA VÝJIMEČNÉ LYŽAŘSKÉ AKTIVITY

*Special Event
Free your heel, free your mind! Neboli volně přeloženo „uvolni svoji patu i svoji mysl“. Přeložit si to může každý jak chce, ale důležité je, že tento víkend vás čeká lyžování s volnou patou. Proniknete do tajů nejstarší lyžařské techniky, která vznikla kdysi dávno v Norsku a dnes, díky modernímu vybavení, zaznamenává obrovský comeback po celém světě.
Dodáme vybavení cca 10 kompletů telemarkových lyží a bot.
Instruktor s licencí APUL (Asociace profesionálních učitelů lyžování)
Doporučujeme jako cca 1-2 hodinový program.

SKIALPINISMUS – „TULENÍ“ PÁSY
OCHUTNÁVKA ZCELA VÝJIMEČNÉ LYŽAŘSKÉ AKTIVITY

*Special Event
Nejmodernější styl lyžování, kombinace výstupů s jízdou v terénu. Skialpy vám půjčíme, vyzkoušíte si skialpinismus a ještě se spoustu věcí dozvíte a naučíte..
Vyzkoušejte si, jak se zdolávají vrcholy, aniž by Vám prokluzovaly lyže. Zažijte putování panenskou krajinou a adrenalinové sjezdy….
Instruktor s licenci APUL (Asociace profesionálních učitelů lyžování)
Dodáme cca 15 kompletů (lyže, boty, stoupací pásy a hůlky)
Doporučujeme jako cca 1-2 hodinový program.

MTB tour - TEAM SNOW CROSS
HORSKÁ KOLA V TÝMECH NA SNĚHOVÉ TRATI

*Team building, Special Event
Horská kola se stala fenoménem naší doby. Nasednout a dostat se přímo do srdce přírody, zažít prudká stoupání a příkré sjezdy, nebo jen jízdu otevřenou krajinou bez aut a motorů......... ale tentokrát zcela jinak.
Je postavena zajímavá trať s překážkami. Cílem je aby projeli jednotlivý účastníci celou trať na kole bez doteku země a to za pomoci ostatních členů skupiny. Výborná zábava… 
Dodáme Vám nejen kola a instruktory, ale připravíme i specifickou trať...
Min 1/2 hodiny.
Akci lze uskutečnit téměř kdekoliv, tedy i bezprostředně u hotelu.

Programy je možné kombinovat podle Vašeho přání.

  CELODENNÍ ZIMNÍ OUTDOOR PROGRAM: 

PŘIPRAVÍME PRO VÁS NABÍDKU NA MÍRU. kONTAKTUJTE NÁS -  DOHODNEME PARAMETRY AKCE A PŘIPRAVÍME NABÍDKU ZAJÍMAVÉHO PROGRAMU.